Föremål i vattnet

Kl. 09.30 ringde privatperson boende på Ödängla, siktar ett flytande föremål i vattnet. Efter att uppfattat position och delgivning till Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) om min kunskap med tillägg att det kan eventuellt handla om en sen tidigare saknad person. JRCC satte oss i standby för att senare meddela att detta blivit en polissak och att polis ska med ut för identifiering eventuellt upptagande av det flytande föremålet. Efter att inväntat tre poliser avgick tre frivilliga sjöräddare mot platsen. Inringaren visade från brygga så vi snabbt kunde lokalisera föremålet som visade sig vara en jacka. Det bekräftades att det var föremålet som hen larmat om. Efter polisens överläggningar beslöt yttre befäl att söket skulle avbrytas och vi återvände till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.