Förmodad båtbrand och drivande båt

Två uppdrag som avlöste varandra var starten på lördagen för besättningen på RS Dalarö. Vi bemannade Rescue Björn Christer och började med att gå på en brinnande båt. Det visade sig dock vara vattenånga som orsakat rökutvecklingen, berättar Helge Skärlén. Fördelen med frivilliga sjöräddare är att det finns många olika kompetenser. Besättningen idag bestod av brandmän och brandingenjör. Kort därefter inkom ett nytt ärende om drivande båt med motorhaveri utanför Gålö. Vi la kurs mot haveristen och kunde efter att ha säkrat henne bogsera in till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.