Första resan

Fel på bränslemätare gav motorstopp på första resan. Efter att vi fyllt bränsle kunder båten gå till hemmahamn på egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.