Försvunnen person

En person har varit på Brunskär sedan igår, för att bland annat basta. Skulle komma hem till Järnabåtklubb vid 18-tiden. Anhöriga försöker få tag i personen när klockan passerat 18, men lyckas inte. När uppgjord ankomsttid passerats med en timme larmar anhöriga. Vi går ut med två enheter, Henry Andersson och Lillie af Vivesta. Kustbevakningen går ut med två enheter KBV 313 och 452. Enheten Henry Andersson dockar Brunskär och söker av ön efter personen. Därefter påbörjas söket efter personen från Brunskär via Pålsundet mot Järna båtklubb, fördelat mellan KBV:s två enheter och våra två enheter. Efter att ha sökt i ca 40 min återfinns personen, som anländer till hemmahamnen Järnabåtklubb, välbehållen och vid gott mod. Sökinsatsen avbryts därmed, och vi återvänder till hemmahamnen i Trosa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.