Fortsatt sök efter saknad person

Efter förfrågan från polisen återtogs sökandet efter den saknade personen från vattenskoterolyckan på lördageftermiddagen. Avg. med Rescue Häradssparbanken. I Köpingsvik anslöt en besättningsman från Sjöräddningssällskapet Kalmar som till vardags arbetar på Länsstyrelsen med en släp-sonar. Med denna utrustning söktes hela bottenområdet i Köpingsviksvikbukten, där den saknade bedömdes finnas. Strandnära områden söktes av med Sjöräddningssällskapet Kalmars svävare. Vid solnedgången avbröts sökandet utan att personen påträffats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.