Framdrivningsproblem i grov sjö

Under söndagseftermiddagen blev de frivilliga sjöräddarna i Piteå utkallade på larm om en haverist med framdrivningsbekymmer och drev mot land. Båda båtarna bemannades, Rescue Albert Isakson var först på plats med tre i besättningen och kopplade haveristen och började bogsera, då anslöt Rescue Sparbanken Nord precis, också med tre i besättningen, och var back up om något skulle inträffa. Bogsering gick tryggt i 4 knop till kaj där väntande personer tog emot och började att trassla upp en tamp som haveristen fått i sin vattenjet. Haveristen känner inte igen tampen och misstänker att den den flutit omkring eller virvlats upp av vattenströmmen från sin vattenjat och fått in den i sin vattenjet. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.