Från förebyggande till Prio 1 uppdrag

Jourlag fick en påringning om ett förebyggande uppdrag söder om Kristinehamn. När vi kom till stationen visade det sig att det var ett allvarligt sjukdomsfall på en ö och räddningstjänsten och ambulans var kallade. Vi frågade om vi kunde bistå vilket räddningstjänst och ambulans gärna ville. Rescue Victoria gjordes klar för avfärd och en annan besättning kallades för att ta hand om medlemsuppdraget.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.