Från öppen båt till larm

Under eftermiddagen har vi varit och visat upp våra enheter i Rammsjöstrands hamn i Skälderviken, mycket välbesökt och trevligt. Många är nyfikna på vår verksamhet och vi berättar gärna!

När vi kommer tillbaka till Torekov återställer vi alla enheter och gör dem redo för nästa uppdrag.

Precis när vi skall lämna båten hör vi allmänt utrop på VHF kanal 16 om att man söker enheter i Halmstad med omnejd till vattenskoter som kapsejsat, vi responderar på uppropet och blir kommenderade att ta oss snabbt till sökområdet öster om hamninloppet.

Vi avgår inom 2 minuter från uppropet och på väg till området så hör vi att fler enheter är på väg ut, enheter som Kustbevakningens flyg, Räddningstjänst med dykare samt våra kollegor RS Grötvik från Sjöräddningen. Efter cirka 10 minuter har enheterna från Halmstad hittat och tagit upp 2 personer som är välbehållna samt att vattenskotern bärgats in till hamn. Vi avbryter uppdraget en bit ut i Laholmsbukten och vänder om till hemmahamn Torekov.

Samverkan på bästa vis.

RS Torekov - Sedan 1864.

#sjöräddningssällskapet #ssrs #torekov #båstad #sjöräddning #sar #ssrs_torekov #bjäre #bjärehalvön #halmstad #ssrs_grotvik #rammsjöstrandshamn #frivilligasjöräddare #heltfrivilligt #sjöfartsverket #lifeguard003 #räddningstjänsten #räddningshelikopter #skälderviken #laholmsbukten #samverkan

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.