Frånlandsvind och efterforskning av badleksaker

Vi får larm om drivande badleksak i Mellbystrand. Innan framkomst har leksaken bärgats av räddningstjänsten och ägarna är välbehållna på stranden. Räddningstjänst avslutas och Rescue Annie vänder mot Grötvik.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.