Fritidsbåt behöver hjälp

En medlem som är ute och fiskar får inte i gång motorn när det är dags för hemfärd. De ringer på jourtelefon och säger att de behöver hjälp. Vi bemannar Rescue PO Hansson och går ut till haveristen kopplar och drar till Grötvik.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.