Fritidsbåt med haveri. 1 person skadad

Larm inkommer om fritidsbåt med motorhaveri. 2 personer ombord har inte fått draggen att fästa på grund av sjöhävning. I samband med händelsen skadar en person ombord benet. RS Hovås lämnar efter 1 minut då vi befinner oss på stationen. Även RS Rörö går med då de är ute på övning.
 

När vi landar påbörjas lossdragning från den knalle varpå båten slår i. Av okänd anledning har styrhytten mycket vatten vilket kan tyda på vatteninträngning. För säkerhet skull startar vi pumparna och länsar ut. Efter att ha undersökt hittar vi inga skador, och inget ytterligare vatten tränger in. På Saltholmen möter ambulans upp för att avföra den skadade till sjukhus. Fritidsbåten bogseras in till båtägarens plats efter önskemål. Rescue Josephine återgår Hovås.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.