Fritidsbåt på grund utanför Fykan.

Person från land har observerat en fritidsbåt på grund utanför Fykan i en vik. Rescue Georg Lysell var först på plats. Då inga personer fanns ombord gick besättningen, på uppdrag av Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral JRCC igenom båten för att hitta information om vart den kan ha kommit i från och vilka som kan tänkas saknas. Även Lotsen, Sjöfartsverkets räddningshelikopter och två enheter från Sjöräddningssällskapet Fjällbacka ansluter och påbörjar sök efter eventuellt saknade personer. Under pågående sjöräddningsaktion gör två personer sig tillkänna och berättar att det är dom vi söker efter. När vi konstaterat att alla inblandade är välbehållna återkallas enheterna och Kustbevakningen tar över ärendet som blir en fråga om egendoms- och miljöräddning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.