Fritidsbåt vid Fäholmar med maskinproblem

Vi får ett samtal på jourtelefon om en medlem som inte får igång sin motor då en säkring gått i motorn. Vi får information vad det är för säkring och plockar med oss en sådan. Vi bemannar Rescue Klasa-Bertil Lindberg med tre frivilliga sjöräddare och går mot Fäholmar där haveristen befinner sig. På plats skickar vi över en av våra sjöräddare med en ny säkring för att byta ut den trasiga. Motorn startar och haveristen kan ta sig hem för egen maskin. Vi återgår till Bua hamn för att invänta nästa uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.