Brand på segelbåt

Larm från Sjö och flygledningscentralen (JRCC) om en fullt utvecklad båtbrand i höjd med Stendörren. Oklart om det finns människor i vattnet eller inte och om det finns skadade. Vi avbryter bogseringen och åker mot angiven position. Väl på plats finner vi en segelbåt som är övertänd. Vi kan inte se några personer i vattnet. Det ligger redan några båtar på plats av vilka vi får en lägesrapport. De har legat och observerat båten i 15 min men inte sett några personer i vattnet eller på intill liggande öar. Vi påbörjar släckningsarbete för att rädda båten från att sjunka med eventuellt några personer ombord. Vi lyckas slå ner elden nästan helt när KBV ihop med räddningstjänsten tar över släckningen. Vi assisterar KBV för att bogsera båten mot land när den till slut sjunker. Vi får info om att ägarna är oskadda & i säkerhet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.