God utkik observerar medlem med problem.

På väg hem efter avslutad bogsering observerar vi en liten gummibåt med 1 vuxen och två mindre barn som inte får igång motorn. Vi går fram och erbjuder assistans till hemmahamn Näset då det börjar bli mörkt och man inte har lanternor. Två överlyckliga blivande sjöräddare och en mycket tacksam far lämnas tryggt i sin hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.