Grundkörning

En båt som missat inloppet till Baggenstäket i det kraftiga regnet och igenimmade rutor gick kraftigt på grund. Beslut togs om att evakuera besättningen och överlämna bärgningen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.