Grundstötning

En båt hade skadat propellern och behövde hjälp.

En båt hade skadat propellern och behövde bogserhjälp.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.