Grundstötning

Båt på grund. Vi lämnade kaj med Rescue Maximat. Båten på grund är en 6,5 ton tung träbåt som står långt uppe på grundet och är omgiven av ytliga stenar som hindrade vår möjlighet att komma nära. Vi gör tillsammans med Sjö- och flygräddningscentralen bedömningen att båten inte kan bärgas på ett säkert sätt, varvid vi evakuerade besättningen från båten. Ärendet överlämnas för bärgning till försäkringsbolaget och miljöräddning till Kustbevakningen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.