Grundstötning

Motorbåt på grund och tar in vatten. Båtens egna länspump klarar av att hålla vattnet borta. Vi går över för kontroll och tätning. Vi placerar även två elektriska länspumpar för att vara beredda ifall. Vi drar loss båten med Rescue Hans Kjellberg och sedan bogserar Rescue Mai Rassy båten vidare till säker hamn där båten lyfts på land.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.