Grundstötning

En segelbåt som råkat upp på grund i Orsasjön behövde hjälp att dras loss och bogseras till tryggare vatten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.