Grundstötning.

45 fots båt grundstöter och blir manöveroduglig. Behöver hjälp till upptagningsplats där tillräckligt stor kran finns som klarar vikten. Bogseras till Åmål där reparationer påbörjas.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.