Grundstötning

Medlemcentralen ringde om en båt som gått på grund i Koljefjorden. Rescue Thordenstiftelsen bemannades med tre man och begav sig dit. När vi kom fram hade ägaren själv dykt och konstaterat att han endast hade en liten skada på skäddan på drevet. Dock startade inte båten. Vi gav dem starthjälp och de valde sedan att återvända till Lysekil där de har sin hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.