Grundstötning

40-fots segelbåt hade gått på grund hundra meter från tilltänkt förtöjningsplats. Efter en halvtimmes fruktlösa försök att dra loss haveristen kontaktades RS Käringön som så småningom anlände med Rescue Sten A Olsson. Medan vi krängde båten med hjälp av spinnakerfallet kunde Sten A Olsson dra loss haveristen från grundet och kunde sedan för egen maskin ta sig in till förtöjningsplatsen

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.