Grundstötning

Daycruiser gått på grund. Vi drar haveristen flott och kontrollerar skador. Endast lättare skador på drev/propeller. Vi följer efter när de går för egen maskin till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.