Grundstötning

Vi avgår med Rescue Henry Andersson till haverist som gått på grund i Trosa skärgård. Haverist dras av grund. Testar att köra båten framåt och bakåt. Går bra men styrningen svarar inte så vi kopplar upp för bogsering mot Trosa hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.