Grundstötning

I strålande sol assisterade vi en styrpulpet som vid grundstötning fördärvat sin motor. Vi bogserade in dem till Grebbestad för vidare hjälp.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.