Grundstötning

Sex meters styrpulpetare hade fått grundkänning med inudrevet med följande motorstopp. Bogserades in till upptagningsramp i Henån

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.