Grundstötning

Medlem gick på grund och kom ej loss. Vi assisterade med lossdragning som gick enkelt och smidigt. Haverist kunde fortsätta färden för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.