Grundstötning

Vi får ytterligare ett larm om grundstött båt på Roxen. Vi har inte hunnit så långt från tidigare larm så vi vänder tillbaka för att göra en ny insats tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götalands brandbåt från Kallerstad. Denna gång blir det lossdragning och bogsering till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Bogsering
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Måttlig sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.