Grundstötning

Var och drog dän en fritidsbåt som gått på grund vid Pirum Kållandsö. Kopplade tross och drog honom till Hörvikens marina. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.