Grundstötning

Söndag kl 15:15 inkommer det ett larm via personsökarna. Det handlade om en segelbåt som gått på grund i höjd med Ormön. Rescue Olof wallenius och Rescue Rigoletto avgår mot haveristen. Rescue Rigoletto anländer först och kan utan större utmaningar dra segelbåten flott. Räddningsenheterna sammanstrålar sedan vid Vässarö för att skifta besättning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.