Grundstötning Ängsholmen vid Fjäderholmarna

Motorbåt Bella 26 med 4 personer ombord grundstötte mellan de två holmarna norr om Fjäderholmarna vid lunchtid 24 maj.

När de frivilliga sjöräddarna på RS Stockholm kom fram hade haveristen kastat ankar och låg utifrån omständigheterna bra.

Båten kunde bogseras till närliggande brygga på Lidingö.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.