Grundstötning Breviksudde

En medlem ringde in, han hade drivit på grund vid Breviksudde. Båten ifråga var en motorseglare i stål. Det förelåg ingen risk för liv då båten stod nära land, vattenintrång kunde också uteslutas. Rescue Mærsk Mc-Kinney Møller och Rescue Georg Lysell bemannades med 4 respektive 2 personer. Vid ankomst konstaterades att bägge enheterna behövde koppla för att lossdragning skulle kunna utföras på ett kontrollerat sätt. Efter lossdragning kontrollerades haveristens maskinrum, inget vattenintrång observerades. Båten kunde fortsätta sin resa utan fortsatt assistans.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
S
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.