Grundstötning Brunskär Kråmö

Grundstötning, tappat drev. Avgår med Rescue Lillie af Vivesta och bogserar in till Krymla/Djupvik.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.