Grundstötning i hamninloppet

Medlem som fastnat på sandbank i västra sidan av hamninloppet får hjälp med lossdragning. Eftersom medlemmen också hade problem med kylning av motorn tog vi honom hela vägen in till gästplats. Allmänheten varnad via sociala medier att undvika västra sidan av hamninloppet tills muddring skett.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.