Grundstötning i Hjärterösund

Segelbåt på grund med ca 25° slagsida i Hjärterösund, Tjörn. Kunde konstatera att ingen vatteninträngning skett. Rescue Paul Brunes krängde försiktigt haveristen och Rescue Anncha kunde sakta och fint dra loss. Innan dess förflyttades en vuxen och två barn till Anncha. En frivillig assisterade skepparen ombord på haveristen. Allt gick bra och seglatsen kunde återupptas efter lyft och kontroll i Skärhamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Bogsering
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
NE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.