Grundstötning i hög fart

Motorbåt med fem personer ombord kör i hög fart rakt över grundet norr om S Skärplingen. De får rejäl vatteninträngning och båten börjar sjunka. En mindre intilliggande båt assisterar dem genom att få bort tre personer ur båten, strax efter det anländer Rescue Odd Fellow Mälaren till platsen, och någon minut senare Rescue Hans Carlsson. Vi tar över samtliga personer från haveristen till Rescue Hans Carlsson. Båda enheterna börjar sedan jobba med länspumpning och vi lyckas hålla haveristen flytande med två pumpar igång. Vi säkrar haveristen genom att ha den upphängd mellan våra enheter. Kustbevakningens ribb anländer och hjälper till med länsning. Tre enheter i bredd med haveristen i mitten bogserar denna sedan mycket långsamt till varv i Västerås som kan lyfta haveristen upp på land.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.