Grundstötning i Öjabyviken

Vi blir kontaktad på jourtelefonen av en båtägare som har gått på grund vid Dragsåsen i Öjabyviken. Vi hjälper till med bogsering in till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.