Grundstötning i Södra Bergundasjön

Larm via SOS om mindre motorbåt som har gått på grund i Södra Bergundasjön. Vi frigjorde dom från grundet och kontrollerade att det inte var någon skada på båten. De kunde sedan fortsätta sin färd.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.