Grundstötning Lacka

Vi får larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om en grundstött Allegro 33 med två personer ombord. Halvvägs ute till Lacka återkopplar lotsen att haverist tagit sig loss själva och går för egen maskin samt att de inte längre behöver hjälp. Vi avbryter efter samråd med JRCC och återgår till stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.