Grundstötning med drevhaveri

Medlem på grund, drevskador och visst oljeläckage. Assisterar till hamn där lyft kommer ske dagen därpå. Oljeläns läggs runt båten för säkerhets skull. Operativ jour och lokal räddningstjänst informeras. Åter stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.