Grundstötning med haveri som följd

Efter att en båt gått på grund med haveri som följd kontaktades Sjöräddningssällskapet i Växjö som assisterade med bogsering till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.