Grundstötning med ryggskada

I samband med en segelbåts grundstötning föll en man i sittbrunnen och skadade ryggen. Segelbåtens befälhavare kontaktade oss då direkt till jourtel och ville att vi skulle skjutsa mannen till Västerås så han själv kunde söka vård. Pga mycket starka smärtor i mannens rygg blev det istället transport på spineboard från sittbrunnen till RS Hans Carlsson, för vidare transport till Västerås och ambulans.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.