Grundstötning norr om Stora Skärplingen

Lossdragning av medlem från grundet norr om stora Skärplingen samt bogsering till hemmahamn Mälarparken.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.