Grundstötning Norrängsgrundet norr Lidingö

Måndag 1 juni vid klockan 10:19 pep joursökarna på de frivilliga sjöräddarna på RS Stockholm.

Båt på grund norr om Lidingö, vid Bosön, Norrängsgrundet.

Åter vid kaj/bryga redo för nya uppdrag vid klockan 12:30.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.