Grundstötning och befarad hypotermi

04:50 ljuder larmet för sjöräddarna på stationen, en båt som slitit sig och vid försök att ta sig ut så fastnar en tamp i propellern. Båten driver snabbt in mot land och drevet fastnar bland stenarna. Den nödställde har varit i vattnet och försökt att frigöra båten och därmed befarar vi att personen kan vara nedkyld (Hypotermi). Våra enheter Rescue Dalarnas Försäkringsbolag och RescueSjökulla lämnar kaj och beger sig mot nödställd. Väl på plats så är nödställd i god vigör då de blöta kläderna har kommit av och båtens värmesystem värmer. Vi drar loss båten från grundet och bogserar in till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Diverse i propellern
Aktivitet:
Bogsering
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
N
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.