Grundstötning och vatteninträngning syd/väst Aspö

Rib-båt på grund tar in vatten sydväst Aspö. Avgår med Rescue Henry Andersson och Rescue Lillie af Vivesta. Framme på plats genomför Kustbevakningen en miljökontroll. Rescue Lillie af Vivesta plockar över personer på haverist och kopplar upp haveristen på styrbords sida. Rescue Henry Andersson slår följe och gör klart dränkbar länspump. Efter ett tag in på bogseringen så stiger vattnet i motorrummet på haverist och länspump sänks ner. Vi upptäcker snabbt att det inte är någon idé så vi suger upp direkt ifrån Östersjön, i detta läget så flyter båten enbart på sina pontoner. Rescue Lillie av Vivesta fortsätter bogsering in till Tofsö hamn där haverist väljer att gästa båten i kaj och bege sig hem mot Stockholm med bil.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.