Grundstötning Öresundsbron

Segelbåt på grund vid Öresundsbron. Båten lossdragen och kunde fortsätta för egen maskin och utan läckage.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.