Grundstötning Ornö

Motorbåt med familj har troligen gått på grund och sedan drivit upp på klipporna på Ornö. Väl ute på fritt vatten efter lossdragning börjar haveristen ta in vatten. Rescue Ronald Bergmans besättning kopplar upp dieselpump för länsning under färd mot Karlslund. Avlämnar haveristen på rampen och personalen på varvet lyfter båten till land trots sen timme.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
S
Våghöjd:
0.5 - 1 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.