Grundstötning på Ridöfjärden

Segelbåt på grund vid Hästskogrund på Ridöfjärden. Rescue Odd Fellow Mälaren kontrollerar och drar loss båten. Rescue Hans Carlsson ligger som backup. Personerna ombord är OK och kan fortsätta sin resa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.